Medische opleidingen in het Elkerliek

Het Elkerliek vindt ook medisch opleiden belangrijk en biedt daarom studenten en basisartsen de mogelijkheid om in haar ziekenhuis een deel van hun opleiding te volgen.

Het Elkerliek participeert in de Onderwijs en Opleiding Regio Zuid Oost Nederland (OOR ZON). OOR ZON is een samenwerking van Maastricht UMC+ met tien regionale ziekenhuizen. OOR ZON is een van de acht landelijke OOR'S.

Arts in opleiding tot specialist

Het Elkerliek is door de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS) erkend als opleidingsziekenhuis om basisartsen mede op te leiden tot medisch specialist in de specialismen:

  • Interne geneeskunde;
  • Keel- neus- oorheelkunde;
  • Dermatologie;
  • Oogheelkunde;
  • Kaakchirurgie en mondziekten.

Dit gebeurt in samenwerking met MaastrichtUMC, UMC St.Radboud Nijmegen en VUmc Amsterdam.

Ontwikkeling en begeleiding

Aan alle arts-assistenten, al dan niet in opleiding, wordt discipline overstijgend onderwijs (DOO) aangeboden in samenwerking met onze arts-assistentenvereniging. Daarnaast wordt er wekelijks middels het curriculum acute zorg medisch technisch onderwijs aangeboden. Binnen het Elkerliek krijgen alle arts-assistenten een mentor toegewezen waar ze regelmatig gesprekken mee voeren.

Coassistenten

Bij een tiental maatschappen en vakgroepen lopen studenten geneeskunde korte of langere coschappen. De coschap wordt voor het grootste gedeelte in samenwerking met MaastrichtUMC geregeld. Voor twee specialismen wordt samengewerkt met het UMC St.Radboud Nijmegen en voor één specialisme met het VUmc Amsterdam.

Huisartsen in opleiding

In samenwerking met MaastrichtUMC en UMC St.Radboud Nijmegen werken en leren meerdere huisartsen in opleiding een half jaar tot een jaar in ons ziekenhuis. Dit doen zij op de spoedeisende hulp, de interne afdelingen en de afdeling geriatrie.

Meer info

Voor meer informatie over medische opleidingen in het Elkerliek kun je contact opnemen met een van de opleidingsadviseurs, telefoon 0492-597815.