Privacy statement

Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, dan zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met dit Privacy statement. Je hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt en zullen uitsluitend voor werving- en selectiedoeleinden worden gebruikt. Door gebruik te maken van deze website gaat je ermee akkoord dat je gegevens worden opgenomen in onze database.

Wie zijn wij?

Het Elkerliek ziekenhuis is gevestigd aan de Wesselmanlaan 25, 5707HA te Helmond en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. De beheerder van deze website die o.a. verantwoordelijk is voor de hosting en de beveiliging is https://www.thesolutionsfactory.nl/.

Websitebezoek

Wij gebruiken technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Met cookies worden daarnaast je surfgedrag en voorkeuren bijgehouden. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening aan jou verbeteren. Toch kun je ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je je inschrijft als kandidaat of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van je?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt. Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij aanmaken van een vacaturezoekopdracht:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens.

Bij aanmaken van een eigen account (Mijn account)/solliciteren op vacature:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen;
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • pasfoto en video - op vrijwillige basis.

Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over gezondheid, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens van u?

De organisatie(s) die deze website gebruikt/gebruiken heeft/hebben persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het beoordelen van je sollicitatie;
 • Het zoeken en vinden van een kandidaat in de kandidatenbank;
 • Verzenden van een nieuwsbrief;
 • Om je te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ van u. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

je privacy: inzage en/of wijzigen gegevens

In je eigen account (Mijn account) heb je inzage in en beheer over een groot deel van de over je geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen zoals het doorvoeren van aanpassingen in je CV of je accountgegevens. Ook bepaal je zelf de mate waarin gegevens zichtbaar zijn, je kunt je profiel zelfs volledig anonimiseren indien je dat wenst. je kandidaatprofiel (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) is na activering een jaar zichtbaar in de kandidatenbank. Na afloop van dit jaar ontvang je een email waarin wordt gevraagd om je profiel te actualiseren. Mocht je in de email gestelde periode niet reageren (klikken op activatielink) dan wordt je profiel geïnactiveerd zodat het niet langer zichtbaar is. Je kunt je profile ook zelf ook elk moment inactiveren.

Wie gebruikt je persoonsgegevens?

Bij sollicitatie: de in de vacature genoemde contactpersonen (recruiters) en/of de betreffende manager(s).

Bij kandidaatprofiel: alle recruiters van de organisatie(s) die toegang heeft/hebben tot de kandidatenbank.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?”.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevenbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Tevens wordt deze website gehost bij een hostingbedrijf dat is voorzien van een ISO 27001 certificaat.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via het contactformulier op deze site.

Wijzigingen

Wij kunnen van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in het Privacystatement. Deze versie is opgesteld in April 2018.