Stage lopen in het Elkerliek

SBB beeldmerk In het Elkerliek ziekenhuis is een patiënt een mens. Juist omdat ‘de mens’ dient als ons kompas, is onze koers duidelijk en resultaatgericht. Wij hebben zorgzaamheid, aandacht en geborgenheid hoog in het vaandel staan. We maken bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken; een arm om een schouder of even samen lachen om een grapje. Dat maakt van het Elkerliek een ziekenhuis waar je als patiënt én medewerker gewoon mens kunt zijn. Als je rondloopt in ons ziekenhuis valt het zeker op: de passie die de medewerkers voor hun vak hebben. Of ze nu in het restaurant werken of op een verpleegafdeling, iedereen is gedreven om het verblijf van onze patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. We zetten graag een extra stap zodat patiënten en collega`s zich oprecht welkom voelen. We voeren geen kunstje op maar luisteren, stellen vragen, verplaatsen ons in de ander en kijken wat we kunnen doen om elkaar te helpen.

Onze medewerkers zijn dus erg belangrijk voor ons en daarom bieden wij ze een prettige werkomgeving. Je werkt aan je gezondheid en zorgt dat je plezier in je werk hebt, je bent trots op jezelf en je werk. Wil jij hier onderdeel van uit maken in de toekomst? Wij vinden het belangrijk om toekomstige beroepsbeoefenaars de mogelijkheid te bieden om te leren en ervaring op te doen in het vakgebied op verschillende niveaus.

Stagevergoeding

Indien van toepassing volgens de CAO ziekenhuizen/stagevergoeding.

Bekijk ons huidige stage-aanbod

Het Elkerliek ziekenhuis biedt stages aan voor de volgende opleidingen. Voor alle andere opleidingen zoals diëtetiek, logopedie, bedrijfskunde en farmacie kunnen in overleg de stagemogelijkheden worden bekeken. Je kunt je sollicitatie sturen naar stages@elkerliek.nl.

MBO

Het Elkerliek ziekenhuis biedt stages aan in samenwerking met onderstaande onderwijsaanbieders:

Verpleegkunde 2de-jaars MBO niveau 4

BOL stages via ROC Ter AA. Aanmelden via de website van ROC Ter AA.
Er zijn geen mogelijkheden voor BBL.

Verpleegkundige in Opleiding (VIO) 3de- en 4de-jaars MBO niveau 4

Bij ROC Ter AA en het Elkerliek ziekenhuis kun je opgeleid worden tot verpleegkundige niveau 4. Aan het eind van het tweede jaar kun je ervoor kiezen om verder te gaan als Verpleegkundige in Opleiding (VIO) in het Elkerliek ziekenhuis. De student loopt gedurende het derde en vierde jaar van de opleiding stage op verschillende afdelingen en ontvangt een stagevergoeding. Aanmelden voor Verpleegkundige in Opleiding (3e en 4e jaar) kan via het overzicht: huidig stage aanbod.

Apothekersassistente

BBL opleiding via het Summa College. Deze opleidingsplaats is alleen beschikbaar indien een vacature is gesteld op deze website. BOL opleiding via het Summa College en Gilde Opleidingen (Venray). Informatie en aanmelden via Summa College en Gilde Opleidingen.

Doktersassistente

Stage via het Summa College in Eindhoven.
Informatie en aanmelden via het Summa College.

Stage via de NIPA opleiding.
Informatie en aanmelden via NIPA Eindhoven

Facilitair medewerker

MBO niveau 2 BOL opleiding via het ROC ter AA in Helmond.
Informatie en aanmelden via ROC ter AA

Vakexpert voeding en voorlichting

MBO niveau 4 BOL opleiding via het Helicon in Helmond. Enkel stages mogelijkheden voor 2de- en 3de–jaars leerlingen. Solliciteren kan via stages@elkerliek.nl, informatie via Helicon.

(Persoonlijk) begeleider specifieke doelgroepen

BOL opleiding via ROC ter AA. Informatie en aanmelden via ROC ter AA.

Medewerker (financiële) administratie

MBO niveau 2 BOL opleiding via ROC ter AA. Informatie en aanmelden via ROC ter AA.

Technicus engineering

Bol niveau 4 opleiding via Summa College. Informatie via Summa College, solliciteren via stages@elkerliek.nl.

Servicemedewerker gebouwen

Bol niveau 2 opleiding via Summa College. Informatie via Summa College, solliciteren via stages@elkerliek.nl.

HBO

Verpleegkunde

Opleiding via Fontys Hogeschool in Eindhoven.
Informatie en aanmelden via Fontys.

Verpleegkunde Technische stroom

Opleiding via de Fontys Hogeschool in Eindhoven.
Informatie en aanmelden via Fontys.

MBRT

BOL stage Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken via Fontys Hogeschool in Eindhoven.
Informatie en aanmelden via MBRT Eindhoven.

Fysiotherapie

BOL stage via Avans Hogeschool in Breda en Fontys Hogeschool Eindhoven
Aanmelden voor stage via Avans of Fontys

Verloskunde

BOL stage via de Academie Verloskunde Maastricht.
Aanmelden voor stage via de Academie.

Pedagogische medewerker

BOL stage via Fontys Hogeschool in Eindhoven
Aanmelden via Fontys Hogeschool

Maatschappelijke dienstverlening nazorgteam

BOL stage via Avans Hogeschool/Social Work in 's-Hertogenbosch. Solliciteren via stages@elkerliek.nl en informatie via Avans Hogeschool.

Longfunctielaborant (BBL)

Informatie bij LOI.
Deze opleidingsplaats is alleen beschikbaar indien een vacature is gesteld op deze website.

Laborant klinische neurofysiologie (BBL)

Informatie bij LOI. Deze opleidingsplaats is alleen beschikbaar indien een vacature is gesteld op deze website.

Hartfunctielaborant (BBL)

Informatie bij LOI. Deze opleidingsplaats is alleen beschikbaar indien een vacature is gesteld op deze website.

WO

Geneeskunde

Bij en tiental maatschappen en vakgroepen lopen studenten geneeskunde korte of langere coschappen. De coschap wordt voor het grootste gedeelte in samenwerking met MaastrichtUMC geregeld. Voor enkele specialismen wordt samengewerkt met het UMC St.Radboud Nijmegen VUmc Amsterdam. Aanmelden en informatie via de universiteit.

Verpleegstage voor de 1ste-jaars student Geneeskunde

Informatie en aanmelden via Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen.

Master Medische Psychologie richting neuropsychologie

Informatie en aanmelden bij de Universiteit Tilburg.

Middelbare scholieren (VMBO-T, HAVO en VWO)

Het Elkerliek ziekenhuis biedt stages voor middelbare scholieren aan in samenwerking met de middelbare scholen uit de regio.

Maatschappelijke stage

Deze stages vinden plaats bij het vrijwillig patiëntenvervoer in de reguliere schoolvakanties. Aanmelden met motivatie via stages@elkerliek.nl

Beroepsorienterende stage

Deze stages vinden plaats bij de dagschoonmaak, het vrijwillig patiëntenvervoer en/of de voedingsassistentes gedurende 1 of 2 weken.
Aanmelden met motivatie via stages@elkerliek.nl