Stage: opzetten, inrichten ISMS en implementatieadvies

ICT

WO, HBO   |   Stage   |   Tijdelijk   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 31-8-2022)

Afstudeeropracht: opzetten, inrichten ISMS en implementatieadvies ( inclusief meldingendashboard)

 

Inleiding

Het Elkerliek is een modern algemeen ziekenhuis dat staat voor hoogwaardige én waardevolle zorg aan alle inwoners van Helmond en de Peel. Van langdurige en intensieve zorg tot complexe operaties, van poliklinische hulp tot dagbehandeling. Zorg in het ziekenhuis en ook steeds meer zorg via andere regionale zorgverleners en vanuit huis, om zo voor de patiënt de grootst mogelijke waarde te bieden.

 

Het Elkerliek ziekenhuis is gevestigd in Helmond met locaties in Deurne en Gemert. Bloedafnameposten van het Elkerliek zijn te vinden op een dertigtal locaties. De regio Helmond, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel wordt gezien als de ‘thuismarkt’ of wel het verzorgingsgebied voor de basiszorg met ruim 170.000 inwoners. Het buitengebied bestaat uit Asten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Helden, Meijel en Someren. Dit betreft zo’n 108.000 inwoners.

 

Bij het Elkerliek kun je als patiënt gewoon mens zijn. Een uniek mens met een eigen verhaal. Zo stimuleren we een nauwe samenwerking tussen de verschillende specialismen, zodat de patiënt (mens) geen ‘koude overdracht’ ervaart. We maken bewust tijd voor kleine dingen die een groot verschil maken; een arm om een schouder of samen even lachen. Een kopje koffie tijdens het wachten, of een luisterend oor. Je voelt je letterlijk en figuurlijk beter in het Elkerliek.

 

Het Elkerliek heeft hierbij opleiden en ontwikkelen hoog in het vaandel staan. We vinden het belangrijk dat studenten zich bij ons kunnen ontwikkelen. De professionals van en wie weet zelfs onze collega’s in de toekomst!  Het Elkerliek biedt stages aan studenten van o.a. de opleidingen verpleegkunde, geneeskunde, fysiotherapie, verloskunde maar ook ICT, bedrijfskunde, P&O en communicatie.

 

De aanleiding voor deze opdracht betreft verdere professionalisering op het gebied van Privacy & Informatieveiligheid (P&I). NEN7510 en ISO27001 zijn hierin leidend. Visie, beleid en uitvoeringsregie op dit onderwerp valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling P&I. Deze afdeling bestaat uit enkele staffunctionarissen zoals een CISO en FG en valt direct onder de Raad van Bestuur. De afdeling P&I werkt nauw samen met diverse stakeholders en afdelingen in huis. Denk aan ICMT, Kwaliteit & Veiligheid, Medische Staf en natuurlijk de gebruikersorganisatie met kantoor- en zorgpersoneel. Met deze opdracht werkt je onder begeleiding van de CISO en FG, binnen de afdeling P&I.

 

Heb je interesse om een stage of afstudeeropdracht bij het Elkerliek te lopen? Stuur dan een e-mail met je motivatie of juist je vragen aan het Stagebureau middels stages@elkerliek.nl.

 

Voor meer informatie kijk ook eens op : https://www.werkenbijelkerliek.nl/

 

Opdrachtomschrijving

Centraal in de opdracht staat de herontwikkeling van het ISMS op het vlak van P&I conform de PDCA cyclus. Een implementatieplan/advies is onderdeel van deze herontwikkeling. De software (Zenya) waarin dit dient plaats te vinden is reeds aanwezig en wordt dagelijkse gebruikt als kwaliteitssysteem en incidentmeldingen systeem (behoudens ICMT-meldingen).

 

Een opzet voor de herontwikkeling van het ISMS is deels aanwezig en kan gebruikt worden voor daadwerkelijk definitief ontwerp en inrichting.

 

Op hoofdlijnen bestaat de herontwikkeling uit de volgende onderdelen:

 • Het opzetten van een documentstructuur (PLAN) binnen een nieuw portaal “Privacy & Informatieveiligheid”, waarin documenten / dashboard etc hangen mbt P&I;
 • Het opzetten van een procesplaat, waarbinnen de documenten structuur inzichtelijk wordt gemaakt en kan worden geraadpleegd;
 • Het labelen en omhangen van aanwezige documenten dan wel het benoemen en zo nodig vervaardigen van ontbrekende documenten;
 • Het herzien waar noodzakelijk van de auteur, beoordelings- en autorisatiecyclus voor de documenten;
 • Het herzien van best-practice documenten naar de Elkerliek omgeving met behulp van o.a CISO en FG;
 • Het opzetten van een dashboard (ACT) gericht op aantal en voortgang van gemelde P&I incidenten uit het organisatie brede meldingen proces (VIM-proces) en zo mogelijk ook andere aanvoerende processen. In de toekomst is ook een overall dashboard gewenst  waarin status en voortgang van de beheersmaatregelen als onderdeel van het ISMS wordt getoond.(CHECK);
 • Het implementatieplan kan worden opgesplitst in twee delen: inhoud en proces. M.b.t. inhoud geeft het alle relevante stakeholders inzicht in wat het ISMS voor hen betekent, op proces borgt het een actieve betrokkenheid van deze stakeholders in het verantwoordingsproces.

 

Samenwerking wordt vereist met de afdeling Kwaliteit & Veiligheid (systeemeigenaar) en ICMT (applicatiebeheer en kennishouder).

 

Concreet betekent dit o.a. de volgende werkzaamheden

 • Kennismaking met organisatie(context) , stakeholders;
 • Inventariseren huidige situatie en kort intensief kennismaken met Zenya, omdat het grootste deel van de tijd en werkzaamheden binnen deze software plaatsvinden. Hiervoor is eigen initiatief, afstemming met kennishouders en doornemen van handleidingen essentieel;
 • Concept maken voor herontwikkeling van het ISMS incl incidentendashboard;
 • Afstemmen ontwerp met betrokkenen;
 • Realiseren van concept en uitvoeren van testen;
 • Bijstellen en verder vervolmaken van de inrichten;
 • Operationaliseren en overdragen aan de organisatie;
 • Vullen van het ISMS met relevante documenten, inventariseren van ontbrekende, zo nodig en mogelijk vertalen van best-practices naar Elkerliek documenten.

 

Het implementeren van eventuele beleidsdocumenten of maatregelen (DO) behoort niet tot de scope van de opdracht. 

 

Solliciteren via

Graag ontvangen wij je e-mail met motivatie en CV. Deze mag je sturen aan Maarten Coenen (m.coenen@elkerliek.nl) (RE CISA CISM), CISO van het Elkerliek ziekenhuis. O.v.v. opdracht ISMS

 

Let op: dit betreft een opdracht voor de periode Q1/Q2 2023

Contactpersoon sollicitatie

Ester Rievers
assistent O&O
egg.rievers@elkerliek.nl

Contactpersoon vacature

Maarten Coenen
CISO
0492-595100
m.coenen@elkerliek.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij Elkerliek?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website