Manager Vastgoed en Facilitair Bedrijf

Management

WO   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur
Solliciteer (t/m 2-10-2022)

ELKERLIEK ZIEKENHUIS

Het Elkerliek ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis met ca. 2.500 medewerkers inclusief ca. 160 medisch specialisten en meer dan 200 vrijwilligers. Het Elkerliek staat voor hoogwaardige én waardevolle zorg aan alle inwoners van Helmond en de Peel. Van langdurige en intensieve zorg tot complexe operaties, van poliklinische hulp tot dagbehandeling. Het Elkerliek biedt zorg in het ziekenhuis en ook steeds meer zorg via andere regionale zorgverleners en eveneens vanuit huis, om zo voor de patiënt de grootst mogelijke waarde te bieden. Want bij het Elkerliek kun je als patiënt gewoon mens zijn. Het ziekenhuis staat bekend om de hoge score op patiëntenwaardering.

 

Het Elkerliek werkt samen met verschillende partners om ook buiten het ziekenhuis patiënten zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen met zes andere Brabantse ziekenhuizen neemt het Elkerliek ziekenhuis deel aan Kidz & Ko, een initiatief speciaal voor kinderen met diabetes. Voor hoogrisico operaties, bepaalde vormen van kanker of bij zeer specialistische kinderzorg werkt het Elkerliek samen met verschillende academische en topklinische ziekenhuizen. Dialysecentrum Deurne, op locatie Deurne van het Elkerliek ziekenhuis, is opgezet door het Elkerliek ziekenhuis en het Catharina-ziekenhuis samen.

 

Om nu en in de toekomst de beste zorg te leveren aan iedereen in Nederland, is integrale zorg rondom de patiënt, binnen een regionaal netwerk van zorg- en welzijn, noodzakelijk. Daarom hebben 28 regionale ziekenhuizen, waaronder het Elkerliek ziekenhuis, zich verenigd in de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen). De SAZ ziekenhuizen richten zich naast (medische) behandeling ook op preventie, vermindering van ongezondheid en bevordering van gezondheid; sterk verankerd in de regio én samen met de patiënt.

 

De bedrijfsopbrengsten waren in 2021 ruim € 214 miljoen. Het financiële resultaat van de organisatie over 2021 bedroeg ca. € 5,8 miljoen. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht het Elkerliek ziekenhuis positieve financiële resultaten.

 

De tweehoofdige Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor strategie, beleid, uitvoering en resultaten binnen het ziekenhuis. Voor de Raad van Bestuur zijn zowel de Medische Staf als het Verpleegkundig Staf Bestuur belangrijke gesprekspartners. Het beleid binnen het ziekenhuis wordt veelal in samenspraak met de Medische Staf en met de verpleegkundige professie bepaald. Ook de medezeggenschap (OR) en de Cliëntenraad worden nauw bij beleid en uitvoering betrokken.

 

Meer informatie is te vinden op de website: www.elkerliek.nl

 

 

MANAGER VASTGOED EN FACILITAIR BEDRIJF

Het Elkerliek ziekenhuis bereidt zich voor op grootschalige bouwactiviteiten in de periode 2024-2030. Zo zal op de locatie Deurne het bestaande en verouderde ziekenhuisgebouw naar verwachting worden vervangen door een modern regionaal medisch centrum. Ook op de locatie Helmond zullen er vernieuwbouwactiviteiten plaatsvinden en zullen de bestaande gebouwen worden verduurzaamd. Het programma Vastgoed en Huisvesting vormt één van de strategische bouwstenen van het ziekenhuis in de komende jaren.

 

Het Elkerliek ziekenhuis komt graag in contact met een ervaren manager Vastgoed en Facilitair Bedrijf (FB). Het betreft een functie met een stevig ‘vastgoed profiel’. Als manager Vastgoed en FB ben je initiator en  (eind)verantwoordelijk voor de totstandkoming én realisatie van het masterplan vastgoed en huisvesting. Je werkt daartoe nauw samen met het zorgmanagement, ICT en de afdelingsmanager Bouw en Installaties, die op dit moment tevens de functie invult van kwartiermaker voor het programma Vastgoed en Huisvesting. Onder jouw verantwoordelijkheid functioneert gedurende het bouwprogramma een efficiënt ingerichte programma-organisatie, bestaande uit een senior-projectmanager Vastgoed en Huisvesting en een stafmedewerker.

 

Naast de strategische vastgoedopgave en de reguliere bouw en onderhoudsprojecten die vanuit de afdeling Bouw en Installaties worden geleid, ben je (eind)verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van de afdelingen Schoonmaak, Voeding, Wasserij, Receptie en Logistiek. Stuk voor stuk afdelingen die cruciaal zijn voor de dienstverlening van het Elkerliek ziekenhuis. Binnen een aantal van deze afdelingen staan, naast vitalisering gezien de leeftijdsopbouw, bovendien belangrijke veranderingen op stapel. Zo is een nieuwe visie op voeding vastgesteld, die geïntegreerd zal worden met de renovatie van de kliniek. Tevens is er gewerkt aan een nieuw horecaconcept dat deel uit zal gaan maken van het masterplan vastgoed en huisvesting. In samenhang met het strategisch vastgoedplan staat het facilitair bedrijf aan de vooravond van procesoptimalisatie, digitalisering en verduurzamen van de ondersteunende processen.

 

Het Facilitair Bedrijf bestaat uit 170 fte. De hoofden van de afdelingen binnen het FB worden direct door jou aangestuurd.

 

Je beschikt over uitstekende managementkwaliteiten en je legt de nadruk op coachend leiderschap. Je bent in staat de behoeften van de organisatie te onderkennen, hieraan de juiste prioriteit te geven en deze binnen de daarvoor gestelde budgetten en gewenste termijnen te realiseren. Als boegbeeld ben je zichtbaar op alle niveaus van het ziekenhuis. De kracht van het denken en handelen ligt in je procesmatig en strategisch inzicht. Je stelt je op als een stevige en prettige gesprekspartner voor je collega managers en voor de Raad van Bestuur.

 

Je maakt deel uit van het MT van het Elkerliek. Je werkt constructief samen met de collega’s in het MT en je draagt vanuit je kennis en ervaring actief bij aan de strategievorming – en implementatie op Elkerliek-niveau. Je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • In goede banen leiden en coördineren van de omvangrijke bouw-, onderhouds- en verduurzamingsopgave op vastgoedgebied waar Elkerliek voor staat en zorgdragen voor een adequate organisatie ervan, met de focus sterk gericht op een optimaal resultaat en beheersing van de kosten.
 • Samen met de afdelingsmanagers realiseren van de productie-, kwaliteits- en bezettingsdoelstellingen conform jaarplan en begroting.
 • Herijken van de uit- en aanbesteding en scherper sturen op de realisatie van schaal- c.q. inkoopvoordelen en zo gunstig mogelijke contractafspraken.
 • Onderhouden van contacten met bestaande leveranciers en onderzoeken van (markt)mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsrelaties dan wel mogelijkheden voor inkooprationalisatie, waar dit de prijs/kwaliteitsverhouding ten goede komt.
 • Verantwoording dragen voor een efficiënte bedrijfsvoering binnen de sector Vastgoed & FB. Essentieel hierbij is dat de focus meer wordt gelegd op slimmer werken, met behoud van de hoge kwaliteitstandaarden.
 • Volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen en trends in de markt op het gebied van Vastgoed, Huisvesting en Facilitair/Services, die van invloed (kunnen) zijn op het toekomstig beleid en deze vertalen naar toepasbaarheid binnen de organisatie.
 • Op coachende wijze initiatief en autonoom leiderschap bevorderen binnen de onderdelen en afdelingen van de sector Vastgoed en FB en realiseren van een cultuur en structuur, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van initiatieven en ideeën van medewerkers.
 • Positioneren en vertegenwoordigen van de sector Vastgoed en FB, zowel intern (in diverse stuur- en/of projectgroepen), als ook extern bij diverse stakeholders en externe netwerken zoals de SAZ..

 

Functie-eisen

 • Opleiding op academisch niveau, b.v. bedrijfskunde, facilitair management etc.
 • Ruime ervaring in een soortgelijke integraal verantwoordelijke leidinggevende positie in een complexe organisatie in non-profit/profit. Ervaring in een zorgorganisatie is een pre.
 • Heldere visie op en ervaring met vastgoed en strategisch vastgoedbeleid.
 • Heeft inzicht hoe ontwikkelingen op verschillende terreinen (vastgoed, facilitair/services, inkoop, onderhoud/beheer) impact hebben op de toekomst van de organisatie en hoe daarop strategisch beleid en lange termijn doelen te ontwikkelen.
 • Goed financieel inzicht.
 • Goede coachende managementkwaliteiten en leidinggevende ervaring aan een diverse groep van professionals.
 • Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen.
 • In staat om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen.

 

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, ambitieus en energiek, ondernemend, commercieel onderlegd.
 • Besluitvaardig en standvastig, kan een strategische koers bepalen vanuit analytisch oogpunt.
 • Verbinder, toegankelijk, staat achter de medewerkers, soepel in de omgang.
 • Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

 

Arbeidsvoorwaarden

Marktconforme beloning binnen de CAO Ziekenhuizen.

 

 

PROCEDURE

Solliciteren kan via: https://suurcompany.nl/vacature/manager-vastgoed-en-facilitair-bedrijf-2022-00108/

 

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

 

In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.

 

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 

 

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

 

Frank ten Oever, Partner

Monica van der Ven, Project Assistant

Wies Fest, Project Assistant

 

T: 0850–734702

 

Contactpersoon sollicitatie

Ellen Verheijen
corporate recruiter
06-11449655
elm.verheijen@elkerliek.nl

Contactpersoon vacature

Ellen Verheijen
corporate recruiter
06-11449655
elm.verheijen@elkerliek.nl

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij Elkerliek?
en solliciteer eenvoudig in enkele klikken.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website